Facility Management

Introduction

WTN Facility Management is een onderdeel van de WTN International BV. Als facilitair bedrijf zijn wij op diverse gebieden werkzaam zoals gebouwen, techniek, huisvesting, service en een groot aantal werkzaamheden rondom de werkplek.

WTN facility Management kenmerkt zich door flexibiliteit en het feit dat we zaken zelf in de hand hebben. Geen enkele organisatie is gelijk, daarop spelen wij in door het leveren van maatwerk. Een eigen servicedienst, laboratorium en productie ruimte maakt het voor ons mogelijk direct in te spelen op uw vraag.

U vraagt wij leveren.

Uiteraard werken wij samen met een aantal gecertificeerde bedrijven. U heeft echter één aanspreek punt en dat is WTN Facility Management. Wij zijn niet afhankelijk van andere bedrijven. Wij zijn onafhankelijk en door het maken van duidelijke afspraken weet u als klant waar u aan toe bent. WTN Facility Management: uw zorg is onze zorg.Water/Gas/Electra

Gebouwen

Asbest/Bodem

Onderhoud/Service/IT


GebouwenHet beheren van gebouwen gebeurt in veel organisaties op een traditionele wijze. Vaak door mensen die op een locatie werkzaam zijn. Maar voor een groot gedeelte van het onderhoud wordt een externe leverancier ingeschakeld. Dit wordt op lokaal niveau georganiseerd. Waarom er gekozen wordt voor een bepaalde partij en welke afspraken er gemaakt zijn is niet altijd even duidelijk. In veel gevallen lopen hierdoor de kosten hoog op.

WTN Facility Management maakt duidelijke afspraken over de werkzaamheden, prijs, uitvoering en planning. Wij houden niet van verrassingen. Onze mogelijkheden betreffen een groot gedeelte van de facetten het beheer van een gebouw.
 • Conditiemeting NEN 2767
 • EPBD
 • Onderhoud schilder
 • Tuinen
 • Daken
 • Schoonmaak
Het onderhoud van een gebouw vraagt kennis, planning en kwaliteit. Zeker een planning is van groot belang. Overlast moet tot een minimum beperkt blijven. WTN Facility Management zorgt voor het beste resultaat op alle gebieden.

Indien uw gebouw een tuin of andere groenvoorzieningen heeft dan is dit uw eerste visite kaartje van uw bedrijf. Onderhoud, aanleg en ontwerp behoren tot één van onze specialiteiten. WTN Facility Management voor uw gebouw.

MJOP

Een meerjarenonderhoudsplan van WTN Facility Management omvat al het onderhoud aan een gebouw wat van tevoren gepland is. Het maakt inzichtelijk wat de toekomstige kosten zijn voor het onderhoud. Het uiteindelijke doel van een MJOP is de kosten voor het onderhoud te minimaliseren.

Voor het opstellen van een MJOP maakt WTN Facility Management gebuik van een conditiemeting. Middels deze meting bepaald WTN Facility Management de technische conditie van een gebouw. De voorkomende gebreken inclusief de kenmerken worden in beeld gebracht. In onze rapportage worden de bouwkundige en de werktuigbouwkundige elementen omschreven. De condities worden in een zespuntsschaal aangegeven, conditie 1 tot en met conditie 6.

Het Nederlandse Normalisatie Instituut heeft samen met de Rijksgebouwendienst een methodiek ontwikkeld die de status van een gebouw in kaart brengt. WTN Facility Management neemt de NEN 2767 als basis voor de conditiemeting van bouw- en installatiedelen. Uiteindelijk zal ons MJOP leiden tot een planning van onderhoudsmaatregelen en de ( meerjaren ) begroting.

EPBD

Europese richtlijn Energieprestatie van gebouwen en woningen. Deze richtlijn moet leiden tot betere energieprestaties van gebouwen en woningen in de Europese Gemeenschap. Alle nieuwe gebouwen en woningen moeten beschikken over een energieprestatiecertificaat. Voor alle bestaande gebouwen en woningen geldt deze verplichting op transactiemomenten ( koop, verkoop of oplevering).

Een EPA is een inspectie die erop gericht is om de energievriendelijkheid van bestaande woningen of gebouwen in beeld te brengen. Dit is een advies op maat. Het geeft inzicht in de te verwachten energiekosten.

Tevens krijgt u in ons EPA rapport een advies met betrekking tot bijvoorbeeld:
 • Isolatie van muren
 • Isolatie van glas
 • Verwarmingselementen
 • Investering
 • Besparing
 • Terugverdientijd

TUINEN

Groenvoorziening rondom uw gebouw is uw eerste visitekaartje bij ontvangst van uw gasten. Daarnaast is een tuin voor de mensen die werken in en om uw gebouw een bron van ontspanning. Een tuinontwerp moet aansluiten bij uw gebouw, werkzaamheden en het image van uw bedrijf. Ieder ontwerp van WTN Facility Management is uniek.
 • Tuin ontwerp
 • Aanleg
 • Onderhoud
 • Advies
Het WTN Facility Management team bestaat uit:
 • ontwerpers
 • hoveniers
 • stratenmakers
Vanaf ontwerp tot aan de realisatie en het uiteindelijke onderhoud is mogelijk. Vrijblijvend advies en informatie is altijd verkrijgbaar.

BRANDPREVENTIE

De eisen die aan een bouwwerk met betrekking tot brandpreventie gesteld worden zijn afhankelijk van de gebruiksfunctie. De gebruiksfuncties zijn.
 • Woonfunctie
 • Logiesfunctie
 • Bijeenkomstfunctie
 • Kantoorfunctie
 • Onderwijsfunctie
 • Gezondheidfunctie
Binnen alle gebruiksfuncties zijn er weer verschillende niveaus van toepassingen; sprinkler installatie, brandweerlift en onder andere gebruiksvergunningen. WTN Facility Management adviseert met betrekking tot de aanwezige installatie, ontruimingsplan, veiligheidscans, calamiteitenplan en veel andere gerelateerde facetten.

Veel bedrijven die door brand getroffen zijn gaan in het eerste jaar na de brand failliet. Dit wordt vaak veroorzaakt door de verzekeraar. Hij keert niet uit omdat, er niet voldaan is aan de wettelijke regelgeving betreft de brandpreventie. WTN Facility Management kan uw brandpreventiebeleid analyseren, aanpassen en eventuele aanpassingen uitvoeren. WTN Facility Management zorgt ervoor dat uw organisatie voldoet aan alle eisen.