Facility Management

Introduction

WTN Facility Management is een onderdeel van de WTN International BV. Als facilitair bedrijf zijn wij op diverse gebieden werkzaam zoals gebouwen, techniek, huisvesting, service en een groot aantal werkzaamheden rondom de werkplek.

WTN facility Management kenmerkt zich door flexibiliteit en het feit dat we zaken zelf in de hand hebben. Geen enkele organisatie is gelijk, daarop spelen wij in door het leveren van maatwerk. Een eigen servicedienst, laboratorium en productie ruimte maakt het voor ons mogelijk direct in te spelen op uw vraag.

U vraagt wij leveren.

Uiteraard werken wij samen met een aantal gecertificeerde bedrijven. U heeft echter één aanspreek punt en dat is WTN Facility Management. Wij zijn niet afhankelijk van andere bedrijven. Wij zijn onafhankelijk en door het maken van duidelijke afspraken weet u als klant waar u aan toe bent. WTN Facility Management: uw zorg is onze zorg.Water/Gas/Electra

Gebouwen

Asbest/Bodem

Onderhoud/Service/IT


Water/Gas/Electra


Water

Water is een kostbaar goed. Het kan echter ook gevaarlijk zijn en vervelende invloeden hebben op bepaalde processen. Een goed waterbeheer is voor iedere toepassing van groot belang.

WTN Facility Management is uw aanspreekpunt voor al uw water gerelateerde vragen. Wij leveren maatwerk. Met ons eigen laboratorium, technische dienst, IT afdeling en de aanwezige knowhow kunnen wij op verschillende niveaus faciliteren. Een goed advies is meer dan alleen het verzorgen van een bemonstering of het maken van een risico analyse. Water moet je beleven.

Water vraagt om maatwerk.

Enkele werkzaamheden van WTN Facility Management zijn:
 • NEN 1006 controle
 • Bemonstering, analyse en typering
 • Risico analyse en beheersplan
 • Keerklepcontrole
 • Training / begeleiding waterbeheerbeleid
 • Audits
 • Proceswaterbeheer
 • Beheer op afstand
 • Vergunning
 • Productontwikkeling
 • Onderhoudsabonnementen

NEN 1006 Eisen Leidingwaterinstalaties

Leidingwaterinstallaties moeten worden onderhouden en beheerd. De kwaliteit moet gewaarborgd blijven. De eisen aan de leidingwaterinstallatie staan omschreven in de NEN 1006. De technische dienst van WTN Facility Management controleert een groot aantal locaties op basis van de NEN 1006.

In de NEN 1006 wordt ook gesproken over de keerkleppen in een installatie. Een keerklep is een terugstroombeveiliging. Deze zorgt er onder andere voor dat “vervuild water “ niet terug kan stromen in de waterleidinginstallatie. De keerklep moet zo zijn aangebracht dat deze makkelijk gecontroleerd en vervangen kan worden. Jaarlijks moeten de keerkleppen gecontroleerd worden op hun werking.

De technische dienst van WTN Facility Management heeft apparatuur tot zijn beschikking die het mogelijk maakt keerkleppen binnen enkele minuten te controleren op de werking.

ONZE EIGEN KKC (Keerkleppen controller) UNIT: SNELLE EN EFFECTIEVE MANIER OM KEERKLEPPEN TE TESTEN

Bacterien

WTN Facility Management begrijpt als geen ander dat hygiëne in een keuken van een hotel of restaurant van groot belang is. Naast de controle op de aanwezigheid van legionella in waterleidinginstallaties zijn wij ook werkzaam op het gebied van hygiëne.

Microbiologische analyses

De monsters worden genomen van grondstoffen, eindproducten en de werkomgeving. Deze analyse geeft een indicatie over de hygiëne in bijvoorbeeld uw keuken.

Chemische analyses

Wat is de kwaliteit van de gebruikte producten. Ieder product heeft zijn eigen karakteristieken. Middels deze analyse zijn wij in staat de karakteristieken van de door u gebruikte producten aan te geven.

De door WTN Facility Management genomen monsters worden gedurende tien dagen geanalyseerd. De uiteindelijke resultaten worden in een rapportage aan u kenbaar gemaakt. Wanneer de resultaten uit de analyses zorgelijk zijn hebben wij de ervaring en kennis om u te voorzien van mogelijke oplossingen.

Gas

Aan gastoestellen en de gasinstallatie worden een groot aantal eisen gesteld. Gas is een licht ontvlambaar product, om deze reden is een goed beheer van een gasinstallatie en de gastoestellen noodzakelijk. Een goed beheer van uw installatie betreft onder andere veiligheid en de duurzaamheid.

WTN Facility Management heeft door zijn eigen service dienst de mogelijkheid uw installatie te controleren op verschillende facetten:

 • Luchttoevoer
 • Toestelplaatsing
 • Gasdichtheid
 • Keuring
 • CO
Als basis voor onze keuring worden onder andere de richtlijnen aangehouden van KIWA, GASTEC en KEMA. WTN Facility Management keurt gasinstallaties van verschillende locaties.

De technische dienst van WTN Facility Management is momenteel werkzaam in:

 • Woningen
 • Sportcomplexen
 • Hotels
 • Zorgcentra
 • Kantoren
 • Ziekenhuizen

Electra

Een elektrische installatie moet met regelmaat worden geïnspecteerd. WTN Facility Management keurt woningen, sportcomplexen en gebouwen op het gebied van elektra installaties. WTN Facility Management levert een onafhankelijk en een up to date rapport van iedere inspectie. Onze technische dienst heeft veel ervaring op het gebied van elektra installaties. Voor bedrijfspanden voeren wij een NEN 3140 inspectie uit. In de NEN 3140 norm worden onder andere de normen omschreven betreft:
 • de elektrische installatie
 • elektrische gereedschappen en verlengkabels
 • de hiërarchische structuur voor personen die werken aan en in de omgeving van een elektrische installatie.
Als eigenaar of beheerder van een woning is een veilige elektrische installatie van groot belang. Is deze onveilig dan bent u in veel gevallen aansprakelijk voor de ontstane situatie.

Zijn de woningen geaard? Wat is de status van de aanwezige elektrische installatie? Welke onderhoudskosten zijn er in de toekomst te verwachten? WTN Facility Management inspecteert en beheert voor een groot aantal opdrachtgevers de elektrische installaties. De WTN technische dienst kan zelf fungeren als project leider tijdens verbouwingen of renovaties.

U vraagt wij leveren.

NEN 3140 voor electra

Het is van belang dat de elektrische installatie tijdens het gebruik veilig is. Een bedrijfspand moet voldoen aan de NEN 3140. Dit wordt door de overheid en verzekeringsmaatschappijen geëist.

Als eigenaar van een bedrijfspand moet u zich eens afvragen:
 • Ben ik wel verzekerd als mijn installatie niet aan de NEN 3140 voldoet
 • Welke installatie of welke deel van de installatie moet ik controleren
 • Hoe moet ik deze installatie controleren
 • Waaruit bestaat de visuele controle
 • Wat zijn de inspectietermijnen
 • Moet ik steekproeven houden en wanneer
WTN Facility Management heeft hiervoor het antwoord. Wij inspecteren uw locacties, verzorgen een duidelijke rapportage en houden de noodzakelijke steekproeven. Onze rapportage die voor u als eigenaar belangrijk is bestaat uit:
 • Duidelijk en vooral onderbouwd oordeel van de installatie
 • Eventuele noodzakelijke aanpassingen
 • Vergelijk t.o.v. eerdere inspecties
 • Welke en de wijze waarop de installatie gecontroleerd is
 • Te verwachten onderhoud
Onze rapportage kan u gebruiken wanneer bevoegd gezag hierom vraagt, het maken van begrotingen of in geval van verkoop van de locatie.