Facility Management

Introduction

WTN Facility Management is een onderdeel van de WTN International BV. Als facilitair bedrijf zijn wij op diverse gebieden werkzaam zoals gebouwen, techniek, huisvesting, service en een groot aantal werkzaamheden rondom de werkplek.

WTN facility Management kenmerkt zich door flexibiliteit en het feit dat we zaken zelf in de hand hebben. Geen enkele organisatie is gelijk, daarop spelen wij in door het leveren van maatwerk. Een eigen servicedienst, laboratorium en productie ruimte maakt het voor ons mogelijk direct in te spelen op uw vraag.

U vraagt wij leveren.

Uiteraard werken wij samen met een aantal gecertificeerde bedrijven. U heeft echter één aanspreek punt en dat is WTN Facility Management. Wij zijn niet afhankelijk van andere bedrijven. Wij zijn onafhankelijk en door het maken van duidelijke afspraken weet u als klant waar u aan toe bent. WTN Facility Management: uw zorg is onze zorg.Water/Gas/Electra

Gebouwen

Asbest/Bodem

Onderhoud/Service/IT


Asbest/BodemBODEM

WTN Facility Management werkt conform het Kwalibo besluit en de NEN 5740 / 5707. Een onderzoek van grond of bodem moet voldoen aan de eisen zoals omschreven in het Kwalibo besluit. Voldoet het onderzoek niet dan heeft het geen waarde. De overheid kan dan een nieuw rapport eisen.

WTN Facility Management levert een schone grond verklaring ingeval van verkoop of aankoop van onroerend goed. Gelukkig heeft WTN Facility Management de ervaring dat uit de meeste onderzoeken blijkt dat er geen sprake is van ernstige verontreiniging.
 • Bemonstering en analyse van grond en grondwater
 • Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740
 • Verkennend onderzoek asbest conform NEN 5707
 • Nader bodemonderzoek
 • Saneringsplan
 • Tanksanering, vooronderzoek, reiniging en verwijdering van de ondergrondse tank
 • Nul
WTN Facility Management werkt in het veld volgens de BRL SIKB 2000 , het laboratorium is RVA erkend en de analyses worden gedaan volgens de AS 300 zoals geëist in het Kwalibo besluit.

ASBEST

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen, die zijn opgebouwd uit fijne microscopische kleine vezels. Losse asbestvezels zijn met het blote oog niet zichtbaar. Asbest is isolerend, sterk en slijtvast en bestand tegen hoge temperaturen en zuren.

Asbestvezels kunnen bij inademing onder andere longvlieskanker en buikvlieskanker veroorzaken. De regelgeving omtrent asbest zijn daarom ook zeer streng. Per 1 juli 2008 zijn er onder andere strengere eisen gesteld aan het uitvoeren van asbest inventarisaties. Alleen gecertificeerde bedrijven mogen asbest inventarisaties uitvoeren volgens de richtlijn SC 540 ( voorheen BRL 5052).

Door de aanwezige ervaring op het gebied van Asbest is WTN Facility Management in staat om alle zorgen uit uw handen te nemen. Vanaf het moment van inventarisatie tot en met de oplevering.

WTN Facillity Management regelt:
 • Àsbestinventarisatie ( Asbestinventarisatietype A, B of O )
 • Bodemonderzoek
 • Aanvraag sloopvergunning en het maken van werkomschrijving, bestek en kostenraming
 • Bepaling aannemer voor werkzaamheden
 • Begeleiding sloop-, grond- en asbestwerkzaamheden
 • Oplevering werkzaamheden